18 สิงหาคม 2562 จังหวัดหนองคาย ฝนตกต่อเนื่อง ห้วยหลวงเร่งระบายน้ำ ชาวบ้านแห่หาปลา

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190818092144450
จังหวัดหนองคายฝนตกต่อเนื่อง โครงการห้วยหลวง เปิดประตูระบายน้ำ 2 บาน เพื่อระบายน้ำในลำห้วยหลวงลงในแม่น้ำโขง ป้องกันน้ำในลำห้วยเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร หลังฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี จนระดับน้ำในลำห้วยสูงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการพร่องน้ำเพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝนที่ไหลลงในลำห้วยอีก ชาวบ้านในพื้นที่แห่จับปลาจากแม่น้ำโขง ที่ว่ายขึ้นมาเล่นน้ำใหม่ที่ปล่อยจากลำห้วยหลวง จากการที่มีฝนตกต่อเนื่องทั้งในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานีทำให้ปริมาณน้ำในลำห้วยหลวงที่เป็นลำน้ำสาขาขนาดใหญ่ของแม่น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงต่างออกมาจับปลากันอย่างคึกคัก โดยใช้เบ็ดเป็นเครื่องมือหลักในการจับปลาครั้งนี้ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลาจากแม่น้ำโขงว่ายขึ้นมาเล่นน้ำในลำห้วยเป็นจำนวนมากกว่าช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากกระแสน้ำในลำห้วยไหลแรง ประกอบกับน้ำในแม่น้ำโขงยังมีระดับไม่สูงมาก น้ำในลำห้วยยังไหลลงแม่น้ำโขงได้อย่างสะดวก